top of page

Diyahmoon Group

Public·11 members
Henrique Consoni
Henrique Consoni

Statik Ve Mukavemet Mehmet Omurtag.pdf


Statik Ve Mukavemet Mehmet Omurtag.pdf
Statik ve mukavemet, mühendislik eğitiminin temel konularından ikisidir. Statik, rijit cisimlerin dengede olma şartlarını incelerken, mukavemet, rijit olmayan cisimlerin gerilme, şekil değiştirme ve dayanımını analiz eder. Bu iki konu, yapısal tasarımın ve analizin önemli bir parçasıdır.


Mehmet Omurtag, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan ve statik ve mukavemet alanında uzmanlaşmış bir akademisyendir. Kendisi, bu iki konuyu kapsayan bir dizi ders kitabı yazmıştır. Bu kitaplar, hem teorik hem de uygulamalı bilgileri içeren, örnekler ve problemlerle zenginleştirilmiş, görsel malzemelerle desteklenmiş ve uluslararası standartlarda hazırlanmıştır.


DOWNLOAD: https://t.co/9wDw619IK6


Bu makalede, Mehmet Omurtag'ın statik ve mukavemet konularındaki ders kitaplarının pdf formatındaki linklerini bulabilirsiniz. Bu linkler, yazarın resmi web sitesinden alınmıştır. Kitapların içindekiler bölümüne göz atarak konu başlıklarını ve kapsamlarını görebilirsiniz. Ayrıca, kitapların son baskılarının ISBN numaralarını da verilmiştir.


Statik
Statik kitabı, 5. baskısı 2012 yılında yayınlanmıştır. Kitabın ISBN numarası 978-975-511-477-4'tür. Kitapta, vektörler, düzlemde denge, ağırlık merkezi, rijit cisimlerin denge şartları, iç kuvvet diyagramları, sürtünme kuvveti gibi temel statik konuları anlatılmaktadır. Kitabın pdf linki [burada] bulunabilir.


Mukavemet (Cilt 1)
Mukavemet (Cilt 1) kitabı, 6. baskısı 2018 yılında yayınlanmıştır. Kitabın ISBN numarası 975-511-431-9'tur. Kitapta, kesit tesirleri, gerilme, şekil değiştirme, mekanik özellikler ve bünye bağıntıları, normal kuvvet, kesme kuvveti, eylemsizlik momenti, burulma, basit eğilme, iç ve dış kuvvetlerin işi, zamana bağlı davranış ve yorulma gibi temel mukavemet konuları anlatılmaktadır. Kitabın pdf linki [burada] bulunabilir.


Mukavemet (Cilt 2)
Mukavemet (Cilt 2) kitabı, 5. baskısı 2018 yılında yayınlanmıştır. Kitabın ISBN numarası 975-511-432-7'dir. Kitapta, eğri eksenli eğilme, çarpılma eğilmesi, çekme-basma eksenli eğilme-burulma kombine etkisi, kesme gerilmelerinin hesabı ve Mohr çemberleri, gerilmelerin dönüşümü ve Mohr çemberleri gibi ileri mukavemet konuları anlatılmaktadır. Kitabın pdf linki [burada] bulunabilir.


Kaynakça

  • [1] Omurtag, M. H. (2018). Mukavemet (Cilt 1) (6. baskı). Birsen Yayınevi.  • [2] Omurtag, M. H. (2012). Statik (5. baskı). Birsen Yayınevi.  • [3] Omurtag, M. H. (2018). Mukavemet (Cilt 2) (5. baskı). Birsen Yayınevi.[4] Mehmet Omurtag'ın resmi web sitesi: [About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page